Disclaimer

Dekracoat, noch enige aan Dekracoat gelieerde partij, noch enige andere bij deze website betrokken partij, noch de bij voornoemde partijen werkzame medewerkers zijn verantwoordelijk voor enige directe of indirecte schade, veroorzaakt door het gebruik van de Dekracoat website of de informatie in deze website.

Ondanks de grote zorg die besteed wordt aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de informatie in deze website, kan Dekracoat hierop geen garantie geven. Informatie kan zonder voorafgaande waarschuwing worden vervangen of verwijderd.

Alle teksten en beeld- en navigatiematerialen zijn eigendom van Dekracoat of van aan haar gelieerde partijen. Het gebruik van deze teksten en/of beeld- en navigatiematerialen is slechts toegestaan voor persoonlijk gebruik. Het reproduceren, verzenden, distribueren, publiceren of op andere wijze gebruiken van de teksten en/of beeld- en navigatiematerialen is niet toegestaan zonder bronvermelding. Het is niet toegestaan teksten en/of beeld- en navigatiematerialen te reproduceren aan derden of commerciële doeleinden zonder voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming door de rechthebbende.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over deze website, neem dan contact op met Dekracoat.